การจัดตั้งชุมนุมและรูปเล่มชุมนุมชุมนุมประจำภาคเรียนที่  2564 ปุ่มกด PSD, 170+ Photoshop ทรัพยากรกราฟิกสำหรับการดาวน์โหลดฟรี  รหัส classroom กิจกรรมชุมนุมimage.pngการลงทะเบียนชุมนุมการลงทะเบียน กิจกรรมเพิ่มรู้และวิชาเพิ่มเติม ม.1

image.png


การลงทะเบียน เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.1

image.png
                หากมีข้อสงสัย ติดต่อ  ครูเพ็ญพิพร  ทรัพย์สุวรรณ์    ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  


รูปเล่มชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562


รูปเล่มชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562


รูปเล่มชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563